Apotheke Apotheke
Arzt Arzt
AWO AWO
Bücherei Bücherei
Buchholzmarkt Buchholzmarkt
Feuerwehr Feuerwehr
Freibad Freibad
Friedhof Friedhof
Grundschule Grundschule
Hotel Hotel
Kirche Kirche
Konfetti Konfetti
MiA MiA
Minigolf Minigolf
Nette Nette
Polizei Polizei
Rathaus Rathaus
Sportplatz Sportplatz
Stadtpark Stadtpark
Supermarkt Supermarkt
Tankstelle Tankstelle
Tierarzt Tierarzt
Turmuhrenmuseum Turmuhrenmuseum
ZOB ZOB

Apotheke Apotheke
pharmacy
Arzt Arzt
doctor
AWO AWO
Bücherei Bücherei
library
Buchholzmarkt Buchholzmarkt
Feuerwehr Feuerwehr
fire department
Freibad Freibad
open air bath
Friedhof Friedhof
graveyard / cemetery
Grundschule Grundschule
elementary school
Hotel Hotel
hotel
Kirche Kirche
church
Konfetti Konfetti
MiA MiA
Minigolf Minigolf
miniature golf
Nette Nette
Polizei Polizei
police
Rathaus Rathaus
town hall
Sportplatz Sportplatz
sports field
Stadtpark Stadtpark
city park
Supermarkt Supermarkt
supermarket
Tankstelle Tankstelle
gas station
Tierarzt Tierarzt
vet
Turmuhrenmuseum Turmuhrenmuseum
museum of church clocks
ZOB ZOB
central bus station